Jobba som IT-konsult

Som IT-konsult hjälper man företag med experthjälp i form av rådgivning gällande det mesta som har att göra med datorer. Som IT-konsult får du således uppdrag som varierar väldigt mycket från gång till gång, varför du inte behöver blir uttråkad av att göra samma sak hela tiden för olika företag.

Konsult
Att arbeta som konsult innebär att du hyrs in av ett företag för att konsultera inom ditt expertområde. Många företag väljer att använda sig av inhyrda konsulter istället för att ha en IT-expert på plats och som fast anställd av en mängd olika anledningar. Ofta handlar det om att den specialist-kunskap som en konsult har inte behövs inom företaget konstant, utan att man kan klara sig utan den kompetensen det mesta av tiden. I andra fall handlar det om att minska risker vid konjunkturer.

Egenföretagare eller konsultföretag
Många konsulter väljer att ha ett eget företag, medan andra hellre arbetar som anställda vid ett konsultföretag. Det är inte helt ovanligt att man börjar som anställd för att senare gå vidare och skapa sitt eget företag där man blir chef över sig själv.

Arbetsvillkor
Som konsult hyrs man in under en begränsad tid till ett företag som saknar den kompetens man själv sitter inne på. Man arbetar i vissa fall likt en anställd tillsammans med resten av de anställda, medan man i andra fall arbetar mer isolerat för sig själv.

Bemanningsföretag
I vissa fall hyrs man in inte på grund av särskild kompetens, utan för att företaget föredrar att ha inhyrda anställda konstant istället för fast anställda. Detta har blivit allt vanligare, och den här sortens bemanningsföretag finns numera runt hela landet. Om man anställs genom bemanningsföretag kan man exempelvis komma att arbeta på en fabrik i en vecka, medan man veckan efter ska arbeta på en annan.

Ensamt?
Det kan kännas lite ensamt att arbeta som konsult oavsett om man har ett eget företag eller om man är anställd, då man byter kollegor hela tiden istället för att ha fasta kollegor så som man har vid en vanlig anställning.

it konsult